Frontpage Fakta og analyser Statistik Vindmølleindustriens samfundsbidrag

Nyhedsbrev:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:

Vindmølleindustriens samfundsbidrag

Vindmølleindustriens branchestatistik er baseret på data fra Danmarks Statistik og SKAT, bearbejdet af DAMVAD Analytics, og indeholder både varer og tjenester.
_________________________________________________________________

Effekt på beskæftigelsen
Der var i 2016 knyttet mere end 85.000 fuldtidsstillinger til vindmøllebranchen inklusiv direkte, afledte og forbrugseffekter.

I den primære værdikæde er der 31.194 beskæftigede. I den sekundære værdikæde (afledte effekter) er der yderligere godt 25.000 beskæftigede. Hertil kommer godt 29.000 beskæftigede som følge af de forbrugseffekter, som vindmøllebranchen har, når lønindkomsten forbruges i samfundet.
_________________________________________________________________
 
I alt bidrog vindmøllebranchens primære værdikæde med 13,3 mia. kr. i 2016 i form af både virksomhedsskatter og medarbejderskatter.

Den samlede virksomhedsskatteeffekt lå på 5,8 mia. kr., mens medarbejderskatteeffekten lå på 22,2 mia. kr. i 2016, svarende til i alt 28 mia. kr.
_________________________________________________________________
Andel af kommuneskat i regionen
Vindmøllebranchen bidrager med arbejdspladser såvel som kommunale skatteindtægter i hele landet – og i stort omfang i yder- og landkommuner.

Region Midtjylland er den region, hvori kommunerne sammenlagt får den største andel af skatter fra vindmøllebranchens medarbejdere med 1,8 pct. Dette tal er mindst i Region Hovedstaden (0,45 pct.)
_________________________________________________________________
Antal indbyggere ansat i vindmøllebranchen
Beskæftigede i vindmøllebranchen bor ikke nødvendigvis i samme kommune, som de arbejder. En del af vindmøllebranchens medarbejdere bor i omkringliggende kommuner, hvor de forbruger en del af deres lønindkomst og betaler kommunal indkomstskat. 

_________________________________________________________________
Andel af kommunale indkomstskatter
I alt bidrog vindmøllebranchens 31.194 medarbejdere i 2016 med 10,8 mia. kr. i indkomstskat. Heraf gik 2,3 mia. kr. til landets kommuner i form af kommunal indkomstskat. De tre kommuner, hvor indtægterne betyder forholdsmæssigt mest, er Ringkøbing-Skjern (5,9 pct.), Ikast-Brande (5,4 pct.) og Herning (3,3 pct.).
_________________________________________________________________
 
Beskæftigelse
Statistikken viser, at 32.898 er beskæftiget med vindenergi i Danmark, hvilket er en stigning i forhold til 2015, der beskæftigede 30.985 ansatte. Uden energiselskaber var der 31.194 personer ansat i vindmøllebranchen i 2016 mod 29.481 i 2015. _________________________________________________________________
Andel af privatansatte
Ser man på, hvor stor en andel vindmøllebranchen udgør af den samlede private beskæftigelse i de fem regioner, er det i Region Midtjylland, at branchen har størst betydning med en andel på 4,0 pct. af de privatansatte, mens det på landsplan er godt 2,2 pct.

 
Beskæftigelse, fordelt på region
Hvis man kigger nærmere på den regionale beskæftigelse i vindmøllebranchen, står Region Midtjylland igen i spidsen for regionerne med 12.674 ansatte. Region Syddanmark er den region med næstflest ansatte i vindmøllebranchen med 8.081 fuldtidsbeskæftigede og derved 26 pct. af beskæftigelsen.

Samlet set arbejder 79 pct. af de ansatte i vindmøllebranchen vest for Storebælt.
_________________________________________________________________

Uddannelsesniveau
Næsten halvdelen af de ansatte i vindmøllebranchen (energiselskaber undtaget) er faglærte, godt hver fjerde har en kort eller mellemlang videregående uddannelse, 14 pct. har en lang videregående uddannelse og kun 11 pct. er ufaglærte. De ansatte i vindmøllebranchen er således forholdsvist godt uddannede, da 30 pct. af alle ansatte i den generelle industri er ufaglærte, og kun 8 pct. har en lang videregående uddannelse. 41 pct. i vindmøllebranchen har en videregående uddannelse, hvilket er betydeligt højere end hos industrien generelt, hvor kun 25 pct. har en videregående uddannelse.

Gå i dybden

 
 

Kontakt

Peter Alexandersen

Peter Alexandersen

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Presse og kommunikationsansvarlig

Home Telefon: +45 2225 9072

Email:

Bag om metoden

Vindmølleindustriens branchestatistik er udarbejdet af DAMVAD Analytics på baggrund af data fra Danmarks Statistik og SKAT. Statistikken omfatter alle virksomheder, der arbejder med vindenergi i Danmark og indeholder både varer og tjenesteydelser. Statistikken har desuden et mere detaljeret fokus på vindbranchen end lignende statistikker.

Den fulde metode for udarbejdelsen kan findes her.


 • Bliv medlem

  Vindmølleindustrien er branchens talerør og omdrejningspunkt. Læs om fordelene ved at være medlem.

 • Windpower Wiki

  Windpower Wiki er en omfattende introduktion til historien og teknologien bag vindmøller!

 • Tal med den rette

  Se listen over medarbejdere i Vindmølleindustriens sekretariat

 • Se alle medlemmer af Vindmølleindustrien

  Lige nu repræsenterer Vindmølleindustrien omkring 200 virksomheder


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf