Frontpage Fakta og analyser Statistik Regionale & kommunale tal

Nyhedsbrev:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:

Regionale & kommunale tal

Vindmølleindustriens branchestatistik for 2016 viser også vindmøllebranchens fordeling og betydning for de danske regioner og kommuner.

Vindmøllebranchen har i løbet af 2016 øget omsætningen med 10,8 pct. og ansat 6,2 pct. flere medarbejdere, så der i dag er 32.898 beskæftiget i branchen herhjemme. Tages gruppen af energiselskaber ud af beskæftigelsen, er den steget 5,8 pct. Vindmøllebranchens andel af de privatansatte i Danmark (uden energiselskaber) udgør 2,2 pct.

Statistikken viser, at vindmøllebranchen, og derved også størstedelen af de tilhørende arbejdspladser, primært befinder sig i de tre vestdanske regioner. Samtidig illustrerer statistikken, at vindmøllebranchen ikke er centreret omkring de største byer, men i stedet er markant til stede i mange yder- og landkommuner, hvor branchen bidrager mærkbart til jobskabelsen.
__________________________________________________________________

Fordeling af regional omsætning
Den samlede omsætning i vindmøllebranchen var i 2016 på 97,8 mia. kr. (ekskl. energiselskaber) fordelt efter virksomhedernes hovedsæde, hvoraf omsætning svarende til 59,8 mia. kr. var placeret i Region Midtjylland. I Region Syddanmark blev der i 2016 omsat for 15,6 mia. kr., mens der blev omsat for 12,4 mia. kr. i Region Hovedstaden, 4,9 mia. kr. i Region Nordjylland og 4,6 mia. kr. i Region Sjælland.
__________________________________________________________________

Regional omsætning vægtet efter beskæftigelse
Vægtes omsætningen efter hvor arbejdspladserne er placeret og ikke efter hovedsæde, ser fordelingen anderledes ud. Således er særligt Region Nordjylland og Syddanmark relativt større, mens Region Midtjylland er mindre med en vægtet omsætning på knap 39,8 mia. kr.
__________________________________________________________________

Beskæftigelse, hele landet
Beskæftigelsen i 2016 oplevede en stigning på 6,2 pct. fra 2015 til 2016. Ved udgangen af 2016 var der således 32.898 ansatte i den danske vindmøllebranche.

Tages energiselskaber ud af regnestykket var 31.194 personer ansat i vindmøllebranchen i 2016.
__________________________________________________________________

Beskæftigelse, fordelt på region
Hvis man kigger nærmere på den regionale beskæftigelse i vindmøllebranchen, står Region Midtjylland igen i spidsen for regionerne med 12.674 ansatte. Region Syddanmark er den region med næstflest ansatte i vindmøllebranchen med 8.081 fuldtidsbeskæftigede og derved 26 pct. af beskæftigelsen.

Samlet set arbejder 79 pct. af de ansatte i vindmøllebranchen vest for Storebælt.

__________________________________________________________________

Antal ansatte fordelt på kommuner
De ansatte i vindmøllebranchen er især koncentreret forskellige steder i Jylland og i stort omfang i det, der omtales som yder- og landkommunerne. 
 

Bag om metoden

Vindmølleindustriens branchestatistik er udarbejdet af DAMVAD Analytics på baggrund af data fra Danmarks Statistik og SKAT. Statistikken omfatter alle virksomheder, der arbejder med vindenergi i Danmark og indeholder både varer og tjenesteydelser. Statistikken har desuden et mere detaljeret fokus på vindbranchen end lignende statistikker.

Den fulde metode for udarbejdelsen kan findes her.

Kontakt

Peter Alexandersen

Peter Alexandersen

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Presse og kommunikationsansvarlig

Home Telefon: +45 2225 9072

Email:


 • Kommende aktiviteter

  Vi afholder løbende arrangementer for vores medlemmer, politikere, journalister og andre interessenter

 • Windpower Wiki

  Windpower Wiki er en omfattende introduktion til historien og teknologien bag vindmøller!

 • Tal med den rette

  Se listen over medarbejdere i Vindmølleindustriens sekretariat

 • Se alle medlemmer af Vindmølleindustrien

  Vindmølleindustrien repræsenterer mere end 200 vindvirksomheder


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf