Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q4 2017 Fælles standarder for test af cylinderen i hydrauliske pitchsystemer

16.11.17

Fælles standarder for test af cylinderen i hydrauliske pitchsystemer

I projektet "Nye standarder i vindindustrien" er gruppen, som arbejder med hydrauliske pitchsystemer, blevet enige om at udarbejde fælles metoder for, hvordan man tester og validerer cylindrene i hydrauliske pitchsystemer, så disse overholder den forventede levetid. Gruppen vil nu søge midler hos Det Energiteknologiske Udvikling- og Demonstrationsprogram (EUDP) til at finansiere den videre testproces. 

Et bedre testmiljø og en bedre testkultur ned i værdikæden er helt centralt for at kunne forbedre pålideligheden i en vindmølle. I projektet "Nye standarder i vindindustrien" er man nu blevet enige om at lave et fælles testprogram for cylinderen i hydrauliske pitchsystemer. Gruppens arbejde er dermed helt i tråd med de fælles anbefalinger, som branchen fremsatte i Megavinds strategi: Komponenter og delsystemer i vindmøller tilbage i 2013. Her skrev Megavind:

”Hvordan påviser man eksempelvis 20 års pålidelighed for en hydraulisk cylinder? En måde at imødekomme dette på kan være, at leverandører af delsystemer i fællesskab udarbejder en ordbog, hvor begreber og terminologi er defineret, herunder hvordan test gennemføres og dokumenteres (…) En væsentlig mulighed for at styrke interaktionen i værdikæden er at forbedre de ydre betingelser for interaktionen gennem eksempelvis fælles verificerings- og valideringsmetoder (Standardiserede tests og målemetoder).”

Hele systemklyngen er repræsenteret i gruppen med Aalborg Universitet i spidsen for en ansøgningsproces sekunderet af FORCE Technology. Gruppen skal udelukkende arbejde på fælles, standardiserede beskrivelser af test og validering og ikke at dele viden om design af pitch cylindre. At finde balancen for vidensdeling er altid en svær faktor i de brede arbejdsgrupper, hvor konkurrerende virksomhed i hvert led af værdikæden er repræsenteret. 

Arbejdsgruppen består af:

 • Dansk Standard
 • Exxon Mobil
 • Fjero 
 • FORCE Technology
 • Fritz Schur Energy
 • Hydac
 • Hydraflex
 • Hydratech Industries
 • LJM Group
 • Parker Hannifin
 • PMC Technology
 • Siemens Gamesa Renewable Energy
 • Trelleborg Sealing Solutions
 • Vestas Wind Systems
 • Aalborg Universitet

Baggrund

"Nye standarder i vindindustrien" er støttet af  Industriens Fond, som har bevilliget 5,4 mio. kroner til projektet frem til 2018.
 

 

Yderligere information

Læs flere detaljer om delprojekt 1: Nye standarder for test og dokumentation af design

Læs flere detaljer om delprojekt 2: Nye standarder for kvalitetssikring i produktionen

Læs om hele projektet Nye standarder i vindindustrien

Megavind

Megavind er Danmarks nationale partnerskab for vindenergi, som bringer industrien og forskningsverdenen sammen i en koordineret indsats for at understøtte den teknologiske udvikling inden for vindenergi og derigennem accelerere branchens vej mod at levere konkurrencedygtig energi på markedsvilkår.

Læs mere om megavind her
 

Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf