Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q4 2017 Afskedigelser hos Siemens Gamesa synliggør dilemmaet i dansk energi- og erhvervspolitik

07.11.17

Afskedigelser hos Siemens Gamesa synliggør dilemmaet i dansk energi- og erhvervspolitik

Siemens Gamesa afskediger op imod 6.000 medarbejdere på tværs af 24 lande. Det er uvist, hvordan beslutningen vil påvirke Siemens Gamesas danske aktiviteter, men adm. direktør i Vindmølleindustrien, Jan Hylleberg, håber, at Danmark fortsat vil være et flagskib i vindmøllekoncernen, men frygter det værste.

Ifølge Siemens Gamesa sker afskedigelserne på baggrund af de finansielle resultater, der efter sammenlægningen af de to vindmølleproducenter i april, endnu ikke er tilfredsstillende. Mellem april og september faldt omsætningen med 12 pct., mens ordreindgangen i fjerde kvartal (forskudt regnskabsperiode) dog steg 40 pct. til 3 GW ifølge vindmølleproducentens seneste regnskab.

”Det er meget beklageligt, at Siemens Gamesa bliver nødt til at afskedige medarbejdere. I disse år er konkurrencen i vindmøllebranchen ekstraordinært hård og justeringerne i Siemens Gamesas strategi er også en reaktion på denne konkurrencesituation,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien.

Politisk dilemma
Siemens Gamesa har endnu ikke offentliggjort hvor afskedigelserne vil finde sted, men diskussioner med medarbejderrepræsentanter er igangsat de steder, hvor afskedigelserne vil finde sted, oplyser producenten. I Danmark har Siemens Gamesa aktiviteter inden for udvikling, test og produktion både inden for havvind og landvind. Virksomheden er i dag den største i den danske vindmølleindustri målt på antal ansatte.

"Jeg håber, at Siemens Gamesa vil opretholde deres markante aftryk i Danmark, men jeg er bekymret for, at beslutningen vil komme til at ramme medarbejdere i Danmark. Desværre kommer justeringerne hos Siemens Gamesa stort set samtidigt med en række politiske beslutninger i Danmark, som gør det svært at forsvare, hvorfor Danmark skal vælges til,” siger Jan Hylleberg med reference til, at den seneste aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti lægger op til en halvering af det danske vindmarked i perioden 2018-2019 og samtidig indfører betydelige forringelser af vilkår for opstilling af prototypevindmøller. Hertil kommer, at det i starten af året blev besluttet at indføre spærretider for transport af vindmøllevinger på E45, Østjyske motorvej.

Læs mere: Nu indføres spærretider for vindmølletransporter

”På tværs af energi- og erhvervspolitikken må vi i Danmark sikre, at vi som land er så attraktivt, at man som virksomhed med grønne ambitioner og løsninger ikke kan forsvare, at vælge os fra. Den beslutning frygter jeg, at nogle virksomheder har lettere ved at tage,” siger Jan Hylleberg.

I disse dage drøfter regeringen det fremtidige niveau for fradrag for udgifter til forskning- og udvikling foretaget i Danmark. Også denne beslutning får betydning for Danmarks attraktivitet hos de beslutningstagere, der ser ind på de danske rammevilkår, påpeger Jan Hylleberg.

Udfordring for branchen
Siemens Gamesa er den største aktør i den danske vindmølleindustri med ca. 6.600 ansatte, ud af virksomhedens i alt ca. 27.000 ansatte. Tidligere i 2017 er ca. 1.000 medarbejdere blevet afskediget fra Siemens Gamesa, der også har lukket sin vingefabrik i Engesvang. Fordi vindmølleproducenter er så centrale på markedet, så vil en justering af aktiviteter i Danmark også have en effekt på gruppen af leverandører, mener Jan Hylleberg.

”Gruppen af underleverandører til vindmøllebranchen i Danmark er vant til udfordringer, men det er klart, at hvis der kommer markante reduktioner i Siemens Gamesas engagement i Danmark, vil det også medføre lavere aktiviteter for nogle leverandører.”

”Visse leverandører har allerede justeret egne aktiviteter til pga. den generelle konkurrencesituation i branchen. Overordnet set er danske underleverandører i så høj kurs, at det indtil nu er lykkes dem at holde fast i såvel kunder som markeder på trods af de markedsmæssige udfordringer,” siger Jan Hylleberg.

Det er Vindmølleindustrien ubekendt, hvordan afskedigelserne vil påvirke Siemens Gamesa’s afdelinger i Danmark. 


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf