Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q1 2018 Universal Foundation får gennembrud på Deutsche Bucht

01.02.18

Universal Foundation får gennembrud på Deutsche Bucht

Aalborgensiske Universal Foundation har i tæt samarbejde med canadiske Northland Power sikret sig muligheden for at installere og demonstrere to Mono Bucket fundamenter i havvindmølleparken Deutsche Bucht i den tyske del af Nordsøen. Forudsat endelig investeringsbeslutning og godkendelse fra myndighederne senere på året vil hvert fundament blive installeret med en 8,4MW MHI Vestas mølle på cirka 40 meters dybde.

Siden 2002 har Universal Foundation arbejdet med at udvikle en fundamenttype, der installeres ved at suge fundamentet ned i havbunden, i modsætning til den mere traditionelle metode, hvor fundamentet hamres ned i havbunden. Teknologien har i en lang årrække været brugt i olieindustrien, og er ved at vinde indpas i vindindustrien. Med pilotprojektet i Deutsche Bucht tager den aalborgensiske virksomhed nu det sidste skridt mod at kommercialisere deres produkt. 

”Med verdens største vindmølleplatform på 40meters vand og i den tyske sektor, er dette teknisk et drømmeprojekt for os, og bliver uden tvivl det kommercielle gennembrud vi har arbejdet frem i mod over de sidste par år.”, forklarer Kristian Ascanius Jacobsen, Forretningsudviklingschef i Universal Foundation. 

Pilotprojektet udvikles i den 252 MW store tyske havvindmøllepark og i tæt samarbejde med ejeren af vindparken, Northland Power. Northland Power har fået tildelt ekstra netkapacitet netop for at teste fundamenterne og ifølge en pressemeddelelse fra Universal Foundation, har baggrunden for de tyske myndigheders valg om at tildele den ekstra kapacitet netop været, at Mono Bucket teknologien karakteriseres som “above state-of-the-art technology”.

Havvindmølleparken Deutsche Bucht er ifølge Kristian Ascanius Jacobsen det fuldskalaprojekt, som Universal Foundation har ventet på med en stor offshore vindmølle, stor vanddybde og store bølger, der kan være op til 20 meter. At projektet samtidig bliver demonstreret i, hvad der ifølge Kristian Ascanius Jacobsen er verdens mest restriktive marked i forhold til miljøpåvirkning fra offshore vindprojekter, er yderligere noget af det Universal Foundation fejrer i disse dage. 

Et vigtigt skridt i for industrien
Mono Bucket teknologien er blandt de mange innovative danske projekter, der er med til at fremme vores position som teknologisk foregangsland. En af de faktorer, der ifølge Kristian Ascanius Jacobsen gør netop deres teknologi unik, er blandt andet, at installationen praktisk talt er lydløs. Og vindindustrien har brug for dette projekt, udtaler Jens Poulsen, Projektdirektør for Deutsche Bucht, i en pressemeddelelse. 

”[der er, red.] Ingen tvivl om, at dette projekt får meget støtte og opmærksomhed, da det belyser hvad denne state-of-the-art teknologi kan levere til en industri der er under både politisk, økonomisk og miljømæssigt pres.”
 
Læs Universal Foundations pressemeddelelse her 

Baggrund

Universal Foundation er ejet af norske Fred. Olsen og har tidligere bl.a. anvendt Mono Buckets til opstilling af meteoriske målemaster ved havvindmølleparkerne Horns Rev 2 og Dogger Banke. Disse fundamenter blev fuldt dekommissioneret i henholdvist 2015 og 2017.


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf