Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q1 2018 Pressemeddelelse: Politisk aftale om vindmøller bringer Danmark i superligaen

08.02.18

Pressemeddelelse: Politisk aftale om vindmøller bringer Danmark i superligaen

Regeringen og Dansk Folkeparti har i dag offentliggjort, at vilkårene for test og demonstrations-vindmøller – såkaldte prototyper – uden for de danske testcentre vil blive udvidet. Aftalen betyder, at der fremover vil være tilskud i 20 år til prototypevindmøller uden for testcentre. Det styrker de danske konkurrencevilkår over for udlandet, mener Vindmølleindustrien.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i september 2017 en stemmeaftale om en ny tilskudsmodel for vind og sol i 2018-2019. Aftalen havde den ærgerlige sideeffekt, at vilkårene for prototyper uden for testcentrene ikke var konkurrencedygtige. Dagens politiske aftale retter op på dette og muliggør, at der fremover vil være tilskud i 20 år til prototyper uden for testcentrene i Østerild og Høvsøre, som det også er tilfældet for almindelige solcelle- og vindmølleparker fremadrettet.

”Regeringen og Dansk Folkeparti skal have stor ros for at justere aftalen, så branchens behov og ønsker imødekommes. Muligheden for opstilling af prototypevindmøller er essentiel for den danske vindmølleindustri, da vores behov for test overstiger den kapacitet, der er til rådighed i de danske testcentre. Med ændringen af stemmeaftalen kommer de danske test- og demonstrationsmuligheder op i den globale superliga, hvor vi hører hjemme,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien.

Ændringerne betyder, at de danske vilkår bliver sammenlignelige med vilkårene for test og demonstration i bl.a. Tyskland. I alt bliver prototyper med en samlet effekt på 35 MW undtaget for udbud i 2018 og 2019 og kan opstilles uden for testcentrene. Tilskuddet vil i 2018 være på 11 øre/kWh, mens forsøgsmøller, der opstilles i 2019, modtager et fast pristillæg svarende til gennemsnittet af de vindende bud i 2018.

”Introduktionen af udbud og konkurrence mellem vind og sol vil være med til at drive omkostningerne på vedvarende energi endnu længere ned, hvilket er sundt og godt for den grønne omstilling og samfundet. Rent praktisk kan prototypevindmøller ikke deltage i udbudsrunderne, og aftalens ændring betyder, at Danmark fortsat kan tilbyde konkurrencedygtige vilkår for test- og demonstration uden for de nationale testcentre, hvilket er med til at fastholde vigtige udviklings- og forskningsaktiviteter i vindindustrien i Danmark,” siger Jan Hylleberg.

Da der er tale om statsstøtte, skal ændringerne i den politiske aftale formelt godkendes af EU-Kommissionen. Før dette er sket, vil det ikke være muligt at stille prototyper op med tilskud uden for testcentrene, idet den nuværende tilskudsordning udløber 21. februar 2018.

”Jeg håber, at EU-Kommissionen vil behandle sagen snarest muligt, da en hurtig godkendelse er nødvendig for, at vi kan opstille prototyper under den nye ordning. Dermed sikrer vi, at Danmark kan fortsætte med at være drivende i den teknologiske udvikling globalt,” siger Jan Hylleberg.

Læs mere

Du kan læse Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets pressemeddelelse her

Kontakt

Peter Alexandersen

Peter Alexandersen

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Presse og kommunikationsansvarlig

Home Telefon: +45 2225 9072

Email:


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf